Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Komparatystyka krakowska

W roku 1990 w Instytucie Filologii Polskiej (obecnie Wydział Polonistyki) Uniwersytetu Jagiellońskiego powstał Zakład Komparatystyki Literackiej, następnie przekształcony w Katedrę Komparatystyki Literackiej (rok 2000); stanowiło to powrót do tradycji prowadzenia w polskich ośrodkach uniwersyteckich badań porównawczych. Rozwojowi badań komparatystycznych towarzyszyło prowadzenie dydaktyki w tej dziedzinie: kolejnym etapem, wynikającym z ich dużej popularności, było powołanie na polonistyce specjalności komparatystycznej, a wreszcie kierunku polonistyka-komparatystyka.

 Absolwenci komparatystyki są dyplomowanymi polonistami i komparatystami zarazem: od ich wyboru zależy, czy zdobędą również uprawnienia dydaktyczne. Od momentu rozpoczęcia prowadzenia zajęć komparatystycznych pracownicy Katedry Komparatystyki wykształcili wielu licencjatów, magistrów i doktorów – komparatystów, a także doktorów habilitowanych.

 Członkowie zespołu Katedry Komparatystyki Literackiej dzięki kompetencjom polonistów i filologów obcych, a także znajomości języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski), jak również wiedzy na temat muzyk i sztuk plastycznych podejmują liczne i zróżnicowane zagadnienia badawcze o charakterze porównawczym. Obok badań o charakterze literaturoznawczym (komparatystyka literacka) prowadzone są również badania interdyscyplinarne (m.in. literatura a muzyka, literatura a sztuki plastyczne).

  Katedra Komparatystyki Literackiej organizuje konferencje naukowe  (cykliczne i okolicznościowe), których pokłosie stanowią m.in. książki zbiorowe, publikowane w serii „Komparatystyka polska. Tradycja i współczesność". Pracownicy Katedry wydają również indywidualne pozycje książkowe i artykuły naukowe.